2020-2022 Dönemi Genel Kurulu ve Seçim Duyurusu

2020-2022 Dönemi Genel Kurulu ve Seçim Duyurusu

Değerli Meslektaşımız,

6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu uyarınca, oda genel kurullarının her yıl Nisan/Mayıs ayında yapılması zorunludur. 2020 yılında yapılması gereken genel kurullar mevcut covid-19 salgını nedeniyle yapılamamıştır. 01.06.2020 tarihinden itibaren yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla tedbirler kaldırılmış olup, yüksek seçim kurulunun 03.06. 2020 tarih ve E.140627 sayılı yazısı üzerine ilçe seçim kurulları tarafından odalara gönderilen yazılarla seçim tarihlerinin bildirilmesi talep edilmiştir. Seçimlerin en kısa zamanda yapılarak yasa hükmünün yerine getirilmesi ve yeni organların belirlenmesi gerekmektedir.

Yönetim kurulumuz tarafından durum değerlendirilerek 11-12 Temmuz 2020 tarihinde çoğunluk aranarak, çoğunluğun sağlanamadığı koşullarda ise 18-19 Temmuz 2020 tarihinde odamız genel kurulunun yapılması kararı alınmıştır.

Oda genel kurullarımızın gerçekleştirilmesinde COVİD-19 hastalığı yayılımının önlenmesine ilişkin gerekli her türlü tedbirleri alacağız. Sosyal mesafenin en iyi şekilde sağlanabilmesi adına Genel Kurul Diyarbakır Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu’nda yapılacaktır.

Bu zor dönemde, zorunlu bir şekilde gerçekleştireceğimiz oda genel kurulumuza katılımızı bekler, son dönemde özellikle meslek odalarımıza yönelik işlevsizleştirilme, itibarsızlaştırılma girişimlerine karşın, mesleğimize, meslek odamıza sahip çıkma adına destekleriniz için teşekkür ederiz.

Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

GENEL KURUL ÇAĞRISI

Odamız Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 11-12 Temmuz 2020 (Cumartesi -  Pazar) günleri saat: 10:00’da Diyarbakır Tabip Odası Füsun Sayek Toplantı Salonu'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı taktirde, çoğunluk aranmaksızın 18 Temmuz 2020 (Cumartesi günü) Saat 15:00’da Diyarbakır Barosu Tahir Elçi Konferans Salonunda Genel Kurul Toplantısı ve 19 Temmuz 2020 (Pazar) günü Diyarbakır Tabip Odası’nda oy kullanacak.

 

GÜNDEM

BİRİNCİ GÜN

18 Temmuz 2020 (Cumartesi 15:00)

1.  Açılış

2.  Divan Heyetinin Oluşturulması

3. Saygı Duruşu

4. Açılış Konuşması

5. Konukların Konuşması

6. Ara

7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının okunması

8. Raporlar üzerine görüşmeler ve Yönetim ibrası

9. 2020 yılı tahmini bütçenin tespiti ve onayı

10. Kongre Karar tasarılarının görüşülmesi ve onayı

11. Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve Büyük Kongre Delegelerinin seçimi için adayların tespiti

12. Dilek ve Temenniler

13. Kapanış

İKİNCİ GÜN   

19 Temmuz (Pazar 08:30 - 17:00)

1. Seçim Sandık Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin yerlerini almaları,

2. Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve Büyük Kongre Delegelerinin seçimlerinin yapılması