BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” KURSU TAMAMLANDI
Türk Tabipleri Birliği tarafından, Diyarbakır Tabip Odası bünyesinde düzenlenen ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası’ kursu tamamlandı.
11-14 Nisan 2019 tarihlerinde  düzenlediğimiz ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası’ kursu Diyarbakır Tabip Odamızda gerçekleştirildi.
TTB, KURS İZNİNİ ALAN KURUMLARDAN BİR TANESİDİR.
Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası 3 Kasım 2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu uyarınca hekimlerin uzman oldukları alanda bilirkişilik yapabilmek için zorunlu bir belge haline getirilmiştir.
Türk Tabipleri Birliği tarafından sertifika eğitiminde zorunlu müfredata ek olarak zenginleştirilecek uygulama içeriği ile hekimlerin yürüttükleri idari soruşturmalarda ve kendilerine yönelik olası göreve ilişkin soruşturmalarda da katkı sağlayacak biçimde yürütülmektedir. Bu nedenle Mahkemelerin Bilirkişilik Siciline kayıt olmayı düşünmeyen hekimler yönünden de mesleki uygulama alanında kullanılabilecek bilgilerin kazanılacağı bir eğitim süreci oluyor.
Bilirkişilik yapabilmek için Temel Eğitim Sertifikasının yanında uzman olunan alanda 5 yıllık mesleki kıdem aranmaktadır. Ayrıca üç yılda bir yenileme eğitimlerinin alınması koşulu da getirilmiştir. Bu nedenle başvurucuların eğitim gruplarına alınmasında beş yıllık kıdem koşulunu taşıyan hekimlere öncelik verilmektedir.
Eğitimin süresi 4 (dört) gün ve 24 ders saatidir.
TTB, Tıpta Uzmanlık Dernekleri ve Tabip Odaları ile işbirliği içinde bu eğitimleri yürütmektedir.  “Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası” kursu, Diyarbakır tabip odamızca ilerleyen dönemde aralıklı olarak tekrardan düzenlenilecektir.
İletişim numarası: 0530 320 15 28  –  0412 224 64 31
Linkler bilgilendirme amaçlı verilmiştir. Başvuru Tabip Odamıza belirtilen telefon numarasından yapılabilecektir.
http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=6ad95d1a-b96f-11e7-a471-8c890ca10226
Ayrıca.
http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=5417e882-a9b9-11e7-840b-62815e579afe