Sağlık Bir Ekip İşidir. Herkese Adil Bir Ücret Verilsin!

 Pandemi sürecinde büyük özveriyle, zorlu koşullar altında çalışan sağlık çalışanlarına üç ay süreyle verileceği ifade edilen ek ödemelerin, performans sistemi baz alınarak yapılması, dolayısıyla adaletsiz, eşitsiz bir biçimde ücretlendirme yapılmasına tepki olarak Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır SES, DİSK, TÜRK İŞ, TÜM İŞ Şubeleri ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına Odamızı temsilen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir katıldı.

14 Mayıs 2020, Perşembe günü 12.30’da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde, fiziksel mesafeyi gözeterek bir araya gelen sağlık çalışanları önce ortak basın açıklması okundu. Ardından hekiminden hemşiresine, teknisyeninden taşeron sağlık işçisine dek sağlık hizmetlerinin her kademesinde emek veren sağlık çalışanlarının yaşadığı ortak sorunlara dikkat çekmek için alkışlı protesto gerçekleştirildi.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Dünya sağlık örgütünün Covid-19 hastalığını pandemi olarak belirledikten sonra, ülkemizde de Mart ayından itibaren bu salgınla, sağlık emekçileri anne baba eş çocuklarını sevdiklerini görmeden canla başla mücadele etmeye devam ediyor. Ne yazık ki Covid-19 tanısı ile yaşamını yitiren arkadaşlarımız oldu. Bu kadar fedakârlık ve mücadelemiz sonrasında maddi ve manevi beklentilerimiz hâlâ da karşılanmamıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan üç ay süreyle tavandan ek ödeme “müjde”si sorunlar yaratmaya devam etmektedir. Tavandan performans ödemesi vaadiyle yaratılan beklentinin sonuçları ortaya çıkmış durumdadır. Sağlık hizmeti ekip işi olmasına, ekibin tüm parçaları benzer riskler altında çalışmasına hatta kimi sağlık meslek gruplarında Covid-19 hastalığına yakalanan sayısı daha fazla olmasına rağmen, Bakanlığın yanlış adımı sonucu ekibin üyeleri arasında farklı ödemeler olduğu gibi ortak kullanım kapsamında olmayan üniversite hastanelerinde şimdiye kadar hiçbir ek ödeme artışı olmamıştır.

4/D statüsünde çalışan sağlık emekçileri hiçbir şekilde ödemelerden yararlandırılmamıştır.

Taşeron statüsünde çalışan sağlık emekçileri ödemelerden yararlandırılmamıştır.

Salgınla mücadele edilen bu dönemde, tüm sağlık emekçilerine kadro ve istihdam biçimi ayrımına bakılmaksızın tüm sağlık kurumlarında ayrımsız olarak çift maaş ödemesi yapılmalı, ek ödemeden tüm sağlık kurumları ve hangi statüde çalıştığına, kadrosuna, mesleğine, hizmet sınıfına vb. bakılmaksızın sağlık alanında çalışan tüm emekçileri kapsamalıdır.

Bir yıl süresince yıpranma payı verilsin.

Tüm sağlık emekçilerine 1 derece ilerleme verilsin.

Bizler bu taleplerimizin karşılanması için hastanede çalışan tüm sağlık emekçileri olarak mücadeleye devam edeceğiz.

Yetkililerin bu taleplerimizi karşılamasını bekliyoruz.

 

DİYARBAKIR TABİP ODASI

SES AMED ŞUBESİ

DİSK

TÜRK İŞ

TÜM İŞ