DİYARBAKIR COVID-19 RAPORU-2

DİYARBAKIR COVID-19 RAPORU-2 

07.04.2019

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan hastalık ülkemizde de hızla yayılmaktadır. YeniKoronavirüs (COVID-19) enfeksiyonu ile ilgili olarak halkın sağlığını korunması ve geliştirilmesi sorumluluğumuz gereği Diyarbakır Tabip Odası olarak yazılı ve sosyal medya aracılığıyla tespit, öneri ve çağrılar yapmaktayız. n son 31 Mart 2020 tarihinde Diyarbakır Koronvirüs raporunu paylaşmış ve meslektaşlarımız aracılığıyla çalışma birimlerimizden aldığımız verilerle bu raporlarımızı periyodik olarak yayınlayacağımızı ifade  etmiştik.

06.04.2020itibariyle Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre Türkiye’de 30.217vakanın olduğu,COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle toplam 649 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmiştir.

Diyarbakır’da şüpheli vakaların görülmeye başlanmasıyla birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ile temasa geçilmiş olup, ‘İl Hıffızsıhha Kurulu’nun yaptığı ilk toplantıya katılım sağlandı. Daha sonra Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Diyarbakır’da da kurulan İl pandemi kuruluna başlangıçta odamız davet edilmemiş olup yaptığımız başvuru üzerine kurula alındığımız ifade edildi. Ancak İl pandemi kurulu toplantısına şuana kadar çağrılmadık. Bu yöntemle çalışacak İl pandemi kurulunun ilimizdeki hekimler başta olmak üzere sağlıkçıların sorunlarına ve bir bütün olarak pandemiye bütünlüklü bir yaklaşım sergileyemeyeceği ve çözüm geliştiremeyeceği açıktır. İl pandemi kurulunun odamız dahil olmak üzere tüm üyelerinin katılımıyla kuruluş amacına uygun bir şekilde çalışması ve karar süreçlerine tüm kurumların dahil edilmesi gerekliliğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Bakanlığın ülke geneli için açıkladığı genel verilere rağmen il sağlık müdürlüklerince illerdeki vaka sayıları açıklanmadığı için Diyarbakır’daki sayıları/verileri de tam olarak bilmemekteyiz. Ancak sahadan edindiğimiz bilgilere göre Diyarbakır’da 6 Nisan2020 itibariyle PCR testi ile kanıtlanmış veya Klinik+Radyolojik olarak pozitif kabul edilen 200’e yakın hasta COVID-19 teşhisiyle yatmaktadır. Evde izolasyonda olan ya da taburcu edilen yurttaşlarımızın sayısı da yaklaşık 300’dür. İlgili kurumlardan resmi açıklamalar yapılmamakla birlikte çalışma birimlerimizden aldığımız bilgilere göre ilimizde COVID-19 nedeniyle hastanelere yatırılan iki sağlık çalışanı arkadaşımız bulunmaktadır.  Temas öyküsü ve olası şüpheli olarak değerlendirilip evde izolasyonda olan sağlık çalışanları da bulunmaktadır.

Gazi Yaşargil EAH’de PCR ile test imkanı sağlandığı, DÜTF’de ise 06 Nisan itibariyle PCR ile test yapmaya başlanacağı ifade edilmesine rağmen teknik sorunlardan kaynaklı halen test çalışılmaya başlanmamıştır. İl sağlık müdürlüğü tarafından basına verilen bilgilere göre Diyarbakır’da yapılan test sayısı 500 civarında olduğu ifade edilmiştir. Nüfusa oranla ilimizde yapılan test sayısı son derece yetersiz olup, sağlıkçılara yönelik ne kadar test yapıldığı, testi pozitif olan sağlıkçı olup olmadığı paylaşılmamaktadır. Kentimizdeki özel ve kamu kurumlarında çalışan sağlık emekçileri bir an önce periyodik olarak test edilmeye başlanması gerekmektedir.

İl sağlık müdürlüğü tarafından sağlıkçılara yönelik koruyucu ekipman teminine yönelik eksiklik olmadığı, ekipmanların tasarruflu kullanılmaya çalışıldığı belirtilmiştir. Ancak sahadan aldığımız bilgilere göre koruyucu ekipmanların tedariğinde eksiklerle birlikte olumlu yönde gelişmeler olup, bu tedariğin devamlılığı hakkında sağlık çalışanlarına güvence verilmelidir. Bu salgın ile en ön safhada mücadele eden sağlık çalışanları için tüm koruyucu ekipmanlar bir an önce sağlanmalıdır. Sağlıktan tasarruf edilemeyeceğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 3 ay boyunca araştırma görevlilerinin bitirme sınavlarının yapılmaması kararı alındığı, asistan hekimlerin nöbet listeleriyle ilgili ciddi eşitsizliklerin bulunduğu, öğretim üyelerinden yeterli destek alınamadığına ilişkin beyanları üzerine bu gündem ile ilgili odamız tarafından DÜTF Dekanlığı ve Hastane Başhekimliği ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Asistan hekim arkadaşlarımızın yaşadıkları sorunların takipçisi olacağız.

İlimizin en büyük iki kamu hastenesinin birincil pandemi hastanesi olarak ilan edilmesi bu hastanelerde takip edilmekte olan başta kanser, diyaliz ve kronik hastalıklar olmak üzere salgın hastalık dışında sağlık gereksinimi olan vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında aksaklıklara neden olduğu gözlenmekte, ilimizde salgının artışıyla birlikte bu aksaklıkların ciddi sağlık sorunlarına yol açacağı ön görülmektedir.

Halka yönelik gerekli olmadıkça dışarı çağrılarının halkımızın hastaneye gelmesini gerektiren ciddi hallerde de tereddüt etmesine neden olduğu gözlemlenmiştir. Halkımızın hastaneye başvurması gereken acil durumların farkında olması ve gerekli acil durumlarda 112’yi arayabileceklerini tekrar hatırlatıyoruz.

İlimizde özel hastanelerinin bir kısmının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihtiyaç halinde pandemi hastanesi olarak kullanılacağı belirtilmiştir. Salgın gibi olağan dışı dönemlerde işten ayrılmaların yasaklanması gerektiği bir kez daha hatırlatıyoruz. Salgın sonrası hasta sayısının azalmasıyla birlikte özel hastanelerin hemen hepsinde hekimler ve sağlık çalışanlarına yıllık izin kullandırma, ücretsiz izne çıkarma, maaşlarda kesinti gibi uygulamalara başvurulduğu gözlemlenmekteyiz.Olası işten çıkarmaların takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Sağlık bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan genelgelerde haklı olarak kamu-özel ayrımı yapılmadan birtakım düzenleme ve uyarılarda bulunulmuş ancak sağlıkta dönüşüm programının bir sonucu olarak sayıca artmış olan özel hastanelerin kar amaçlı kuruluşlar olduğu göz ardı edilmiş, sağlık çalışanlarının kişisel korunma ekipmanlarının ne kadar karşılandığının denetimi, yıllık izin kullandırma, ücretsiz izin gibi karşılaşılan güncel sorunlar ve salgının büyümesi durumunda işten çıkarma gibi yaşanabilecek endişelere yönelik bir önlem alınmamış, özel sağlık sektöründe çalışan sağlık emekçileri görmezden gelinmiştir. Özel sektördeki hekim ve sağlıkçıların pandemi koşullarında çalışma koşullarının koruması, sorumluluğunu yerine getirmesi istenirken kamudaki sağlıkçılara sağlanan maddi olanaklardan mahrum bırakılmış, mevcut pandemi koşullarında gelirleri iyice azalan özel hastane sahiplerinin insafına terk edilmiştir.

Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi ve DÜTFH gibi merkezlerden alınan verilere göre özel hastanelerin genel olarak COVID’li hasta almamaya, test yapmamaya yönelik bir defans gösterdikleri, uygun koşullarda sevk yapılmadığı görülmektedir.

Teknolojik imkanların artmasıyla birlikte hasta bilgi ve grafilerinin sosyal medya guruplarında paylaşıldığı izlenmekte olup hasta mahremiyetinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

İlimizdeki mevcut üretime devam eden fabrika ve işyerlerinde covid-19 pandemisi nedeniyle iş sağlığı ve güvenliğine yönelik değerlendirmeler yapılmalı, gerekli önlemler ve tedbirler alınmalıdır.

İlimizdeki Aile Sağlığı Merkezleri’nden (ASM) aldığımız verilere göre son bir hafta içerisinde batıdaki büyük şehirlerden ilimize yönelik ciddi göçler yaşandığı, izolasyon sağlanmadığı için bu göçlerin ilimizde ileriki günlerde ciddi kaynak riski taşımaktadır. ASM’lere sağlanan malzemelerin tedariğinin devamlılığının sağlanmasının önemini,  buralardaki triyajın maske ile yapılması gereğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

İlimiz Sur ilçesinde bulunan Demir Otel sağlık çalışanlarına otelin bir bölümünü tahsis edilmiş olup, odamızın aracılığıyla otele yaklaşık 45 sağlıkçı yerleştirilmiştir. Yine  Sur ilçesinde bulunan Kervansaray Otelin sağlıkçılara otelin bir bölümünü tahsis ettiği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafında Halid Bin Velid öğrenci yurdu belirlenmiş ancak ihtiyacın giderek artacağı, salgın arttıkça barınma ihtiyacının artacağı öngörülmekte olup sağlık çalışanları için otel, yurt ve misafirhanelerde yeterli ve uygun barınma olanaklarının sağlanması için duyarlılık çağrısı yapılmıştır. Büyük kentlerde genellikle belediyeler aracılığıyla yapılan bu düzenlemeler ilimizde maalesef yetersizdir.

Talep ve beklentilerimizi yetkililere ve kamuoyuna saygıyla iletiriz.

DİYARBAKIR TABİP ODASI