SORU, ÖNERİ, TALEP

SORU, ÖNERİ, TALEP

Değerli meslektaşlarimiz; Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi ile hep beraber en ön safta mücadele ediyoruz. Çalışma ortamlarımızda  yaşanan sıkıntılara ilişkin ÖNERİ, SORUN ve TALEPLERİNİZİ  Diyarbakır Tabip Odası iletişim kanalları( diyartabip@hotmail.com) ve telefona 05386639018  no'lu telefonuna WhatsApp mesaji olarak iletebilirsiniz. Oda Yönetimi olarak sorunlara müdahil olmaya ve her zaman olduğu gibi meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.  Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 
Saygılarımızla
Diyarbakir Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

Hepimiz tarafından bilindiği gibi, SARS-CoV-2 (Yeni Korona Virüs Hastalığı) salgını nedeniyle hekimlerin çalışma koşullarını daha yakından izleme, gözleme ve onlarla birlikte olmak her zamankinden daha önemli ve önceliklidir.

             Bu çerçevede tabip odalarımızın başta yönetim kurulları olmak üzere, tüm seçilmiş kurullarının sağlık kurumlarını belli periyodlarla, tercihen doğrudan ziyaret etme yoluyla, bunun mümkün olmadığı durumlarda hastane temsilcileri vasıtasıyla izlemeleri, illerindeki hekimlerin çalışma koşullarını Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile paylaşmaları, bu dönemin envanterini tutmak ve hekimlerin taleplerini ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşmak açısından çok kıymetlidir.

             Bu incelemelerde; 

            1)         Öncelikli olarak hekimlerden ve sağlık çalışanlarından kaç kişinin Yeni Korona Virüs Hastalığı şüphesi/tanısı nedeniyle hastaneye yatırıldığı ya da evde izolasyona alındığının (yaş, cinsiyet, görev yaptığı birim, görevi, çalıştığı kurum, test sonucu),

            2)         Sağlık kuruluşlarında koruyucu malzemelerin sağlık çalışanları tarafından kolay temin edilip edilmediği, malzemelerde bir sınırlamaya gidilip gidilmediğinin,

            3)         Bir üst seviyede koruyucu niteliğe sahip N95 maske, koruyucu gözlük ve tek kullanımlık önlük kullanımında sıkıntı yaşanıp yaşanmadığının, özellikle de bu malzemeler olmadan hastaya müdahale edilmek zorunda kalınıp kalınmadığının,

            4)         Kurumlarda fazla mesai, vardiya uygulamalarının devam edip etmediğinin,

            5)         Hasta sayısı ile elektif ameliyat ve işlemlere dair bilgilerin,

            6)         Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı tarafından da belirlenen izin haklarının kullanılmasının sağlanıp sağlanmadığının,

            7)         SARS-CoV-2 testine kolay ulaşma, hızlı tanı konulması sadece hastalar açısından değil, hekimler ve diğer sağlık çalışanları açısından da önemli olduğundan kurumlarda test yapılıp yapılmadığının, yapılıyorsa testin ne zamandan bu yana yapıldığının öğrenilmesi gereklidir.

            Alınan sonuçların sürekli güncellenmesi ve TTB MK’ye iletilmesi talebiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.