DUYURU

 

Bilindiği üzere Yeni Korona Viüsü (Covid-19) tüm dünyada ölümcül nitelikte yaygın bir halk sağlığı sorunu haline gelmiş, çok kısa süre içerisinde binlerce kişinin ölümüne yol açmıştır Virüsün kolaylıkla ve hızla bulaşabilmesi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı, hasta kişilerden ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durulması, çok sayıda kişinin bir araya geldi ortamlardan kaçınılması gerektiğini duyurmuştur. Sağlık Bakan yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında 13 Mart 2020 günü yukarıda değinilen tedbirler dışında Ulusal ve Uluslararası açık ve kapalı bilimsel toplantıların ertelendiği, sağlık personelinin izinlerine, sağlık hizmetlerinin işleyişine ilişkin alınan yeni tedbirleri açıklamıştır.(https://www.pscp.tv/w/1ygJDEVOmZYxV?IV?=16s)

Sağlık Geliştirmesi Genel Müdürlüğü Sağlık İletişim Dairesi başkanlığının 10.03.2020 tarih ve 67598610-020 sayılı yazısında  insanları biraraya  toplayan özellikle mart ve nisan ayındaki organızasyonlar (kongre,konferans,fuar,vb)da tedbiren ertelenmiştir. Denilmiştir Bilindiği üzere Umumi Hıfıssıhha Kanunu’nun 77 maddesinde bir salgın hastalığı varlığı halinde toplum sağlığının korunması amacı ile toplantıların sınırlanabileceği ya da yasaklanabileceği düzenlenmişti. Sağlık Bakanlığı söz konusu Yasa maddesi uyarınca kamu uyarınca kamu sağlığı konusunda ortaya çıkan tehdit nedeniyle insanların bir araya gelmesine neden olacak etkinliklerin ertelenmesi yönünde kararını bütün kamuoyuna duyurmuştur 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 13 maddesinde Oda Genel Kurullarının Nisan ayın yapılması düzenlendiğinden Odamızın 12-13 Nisan 2020 tarihinde çoğunluk aranarak,gerekli çoğunluk sağlanamaz ise 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacak olan Olağan Seçimli genel kurulumuzun yapılmasına dair karar verilmiş ve bununla ilgili duyuru ve başvurular yapılmış. Bununla birlikte yukarıda belirttiğimiz gelişmeleri karşısında COVID-19 virüsünün genel kurula katılacak üyelerimiz arasındaki bulaşma riskinin ortadan kaldırılması, üyelerimizin sağlığının korunması için 18-19Nisan 2020 tarihinde yapılması kararlaştırılan genel kurul toplantısının ve seçimlerimizin iptal edilmesine; Sağlık Bakanlığının bu tür toplantılarının yapılmasında insan sağlığına yönelik bir riskin kalmadığının ilan edilmesinden sonra Oda Genel Kurul toplantımızın yapılmasına, Kamuoyuna