Barış Dostluk ve Demokrasi Ödülü

Diyarbakır Tabip Odası ‘Barış, Dostluk ve Demokrasi ’  Ödül Törenine Çağrı

Ekonomik krizin derinleştiği, Ülkemizde ve bölgemizde savaş politikalarının devam ettiği bir dönemden geçiyoruz.  Temel hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı, her türlü hak arama mücadelesinin şiddet ve baskı ile karşılandığı, Barış talebinde bulunan-hak arama mücadelesi veren onbinlerce kişinin tutuklandığı, halkın iradesinin yok sayıldığı, KHK’larla yüzbinlerce kamu emekçisinin haksız hukuksuz bir şekilde işinden-geleceğinden kopartılarak ihraç edildiği, akademisyenlerin kıyıma uğratıldığı, akademik değerlerin yok edildiği, basının ağır baskı ve sansür altında olduğu, hiç kimsenin kendini hukuksal güvencede görmediği antidemokratik uygulamaların artarak devam ettiği tarihin hiçbir döneminde görülmeyen olağanüstü bir süreci ne yazık ki hep beraber yaşadık/yaşamaya devam ediyoruz. Tüm bunların bir sonucu olarak korku iklimi yaratılarak baskı rejimi inşa edilmeye devam edilmektedir. .

Tüm bu korku iklimine, her türlü baskı, gözaltı ve tutuklamaya rağmen  Barış, Eşitlik, Özgürlük ve Demokrasi mücadelesi yürütenler yarınlara ilişkin Barış içerisinde bir Ülke ve Dünya umudumuzu büyütüyor. Barış içinde, birlikte birarada yaşama hayalini ve onu gerçek kılma iradesini onlar sayesinde hatırlıyor ve hatırlatıyoruz!

Bu çabayı sarfedenleri unutmamak, bir adım öne çıkmışlarımızı onurlandırmak, Barış ve Demokrasi mücadelesini yükseltenleri biraraya getirmek üzere Diyarbakır Tabip Odası tarafından 1990’lı yılların savaş ortamında 14 Mart Tıp Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında “Barış, dostluk ve demokrasi” ödülü verilmeye başlandı. Savaş tamtanlarının çalındığı, toplumu ötekileştiren-kutuplaştıran söylemlerin öne çıkarıldığı, etkilerini yaşamaya devam ettiğimiz  olağanüstü-olağan dışı süreci de göz önüne aldığımızda 90’lı yılların savaş ortamını aratmayan 2019 Türkiyesin’de ödülümüzün daha da anlam kazandığını düşünüyoruz.

Aday kişi ve kurumlar içerisinden daha ayrıntılı gerekçelerini kararı veren ödül belirleme Jurisi tarafından tören sırasında açıklayacağı bu yılki Ödül sahibi; Halk sağlığı uzmanı, Bilim insanı, Barış Akademisyeni, Barış aktivisti olarak her koşulda akademik, bilimsel, toplumsal ve siyasi mücadelesini sürdüren, halkın sağlığını ve sağlığının vaz geçilmez ön koşulu olan Barışı her yerde savunmaya devam eden, gerektiğinde bedel ödeyen, savaşa karşı barışı savunmanın bilim insanının olmazsa olmazı olduğunu tüm yaşamı boyunca ortaya koyan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu olmuştur.  Onur Hoca yaşamını halkın sağlığına adamış çok değerli bir bilim insanı, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler arasında disiplinler arası çok önemli köprüler kurmuş bir araştırmacı, halkların ve emekçilerin hakları ve özgürlükleri için yıllardır mücadele veren bir aktivisttir. Sanayi-çevre sağlığı ilişkisini ortaya koyan sayısız bilimsel çalışmaya imza atan, Hekimlik mesleğinin evrensel değerlerine dayanan hekimlik tutumunu ve bilimsel bilgiye dayalı olan ‘savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu’ gerçekliğini, doğaya ve insana verdiği zararı Türkiye’de halk sağlığı derslerinde ilk defa anlatan Prof. Dr.  Onur Hamzaoğlu “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı özünde barış isteyen metnin 2000’i aşan imzacısından birisidir. Onur hoca toplumsal sağlığın, toplumsal adalet ile geleceği bilinci ile mücadele eden, ‘Bilimsel bilginin sahibi toplumun kendisidir’ diyerek bilimsel gerçekleri toplumla paylaşan, toplumun sağlığını korumak ve iyileştirmek adına çabalayarak yaşamı boyunca sağlıklı bir toplum için barış ve demokrasi mücadelesini sürdürmüştür. Militarizmin ve şovenizmin tırmandığı, her türden antidemokratik uygulamanının hüküm sürdüğü OHAL koşullarında akademisyen kimliğinden taviz vermeyip yaşamdan yana net tutum alması, halklar arasında köprü kurma çabası, her koşulda barış mücadelesini sürdürmesi gerekçeleri ile 2019 yılı  “Barış, Dostluk ve Demokrasi” ödülüne layık görülmüştür.

Barışa dair söyleyecek sözü, büyütecek umudu olan, barış ve demokrasi mücadelesinde ‘ben de varım diyen’ herkesi “Barış, Dostluk ve Demokrasi” ödül töreninde aramızda görmekten onur duyarız. Saygılarımızla

 

 

DİYARBAKIR TABİP ODASI

Tören yeri:Demir Otel(Cami Nebi Mahallesi, Hz. Süleyman Cd. No:8 Sur/Diyarbakır)

Tarih:16  Mart 2019 Cumartesi

Saat:14:00 (Aynı yerde gerçekleştirilecek olan ‘Barış, Demokrasi ve  TTB’ Panelinden sonra ödül töreni gerçekleşecektir)