'2020 Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü"ne Barış Anneleri ve Kadir İnanır layık görüldü

Diyarbakır Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında 1995 yılından itibaren her yıl organize ettiği "Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü" 2020 yılında Kadir İnanır ve Barış Annelerine verilecek. DTO binasında düzenlenen basın toplantısına Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir,  "Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü Jürisi üyeleri ve oda yöneticileri katıldı. Ödül belirleme Jurisi tarafından hazırlanan ''2020 Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü'' gerekçeli karar açıklamasını  İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Üyesi Av. Derya Yıldırım okudu.

 

Diyarbakır Tabip Odası ‘Barış, Dostluk ve Demokrasi’ Ödül Törenine Çağrı

Ülkemizde ve bölgemizde savaş politikalarının devam ettiği, ekonomik krizin derinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Temel hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı, her türlü hak arama mücadelesinin şiddet ve baskı ile karşılandığı, Barış talebinde bulunan-hak arama mücadelesi veren onbinlerce kişinin tutuklandığı, halkın iradesinin yok sayıldığı, KHK’larla yüzbinlerce kamu emekçisinin haksız hukuksuz bir şekilde işinden-geleceğinden kopartılarak ihraç edildiği, akademisyenlerin kıyıma uğratıldığı, akademik değerlerin yok edildiği, basının ağır baskı ve sansür altında olduğu, hiç kimsenin kendini hukuksal güvencede görmediği antidemokratik uygulamaların artarak devam ettiği, ekonomik krizin yoksul halk kitleleri açısından derinden hisedildiği, Yokluk ve yoksulluk nedeniyle insanların intihar ettiği tarihin hiçbir döneminde görülmeyen olağanüstü bir süreci ne yazık ki hep beraber yaşadık/yaşamaya devam ediyoruz. Siyasi iktidar, bu korku ikliminin sürekliliğinin sağlanması için ses çıkaranlara ve itiraz edenlere yönelik baskıcı politikalarını artırarak  devam etmektedir.

Bu korku iklimine, baskı, gözaltı ve tutuklamalara rağmen Barış, Eşitlik, Özgürlük ve Demokrasi mücadelesi yürütenler yarınlara ilişkin Barış içerisinde bir Ülke ve Dünya umudumuzu büyütüyor. Barış içinde, birarada yaşama hayalini ve barış için mücadele etme iradesini onlar sayesinde hatırlıyor ve hatırlatıyoruz.

Bu çabayı sarfedenleri unutmamak, bir adım öne çıkmışlarımızı onurlandırmak, Barış ve Demokrasi mücadelesini yükseltenleri biraraya getirmek üzere 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Tabip Odası tarafından 1990’lı yılların savaş ortamında “Barış, dostluk ve demokrasi” ödülü verilmeye başlandı. Yaşadığımız olağanüstü-olağan dışı süreci de göz önüne aldığımızda 90’lı yılların dehşet verici ortamını aratmayan 2020 Türkiyesinde ödülümüzün daha da önem kazandığını düşünüyoruz.

2020 yılı Barış, dostluk ve demokrasi ödülü, ödül belirleme Jurisi tarafından, aday kişi ve kurumlar içerisinden 2 isme verilmesi kararlaştırıldı. Bu yılki  “Barış, dostluk ve demokrasi” ödülüne, 90’lı yılların baskı ikliminden; militarizmin ve şovenizmin tırmandığı, her türden antidemokratik uygulamanının hüküm sürdüğü günümüze değin durmadan, geri adım atmadan mücadelelerini sürdüren Barış Annelerine ve  iktidarın her türlü saldırısına rağmen yaşamdan yana net tutum alması, savaş karşıtı tavrından vazgeçmemesi nedeniyle Sanatçı Kadir İnanır layık görülmüştür. 

Barış Anneleri 90’lı yıllardan beri aralıksız devam ettirdikleri sivil itaatsizlik eylemleriyle, baskı, gözaltı ve tutuklamalara ragmen savaşa karşı barıştan yana yılmaz ısrarlarıyla, beyaz tülbentlerini barış ve demokrasi mücadesinin bayrağı haline getirmişledir. Siyaset üstü evrensel bir kimlik olarak anneliğin savaşı durdurabileceğini, yıllardır devam eden bu savaşta acının ortaklığını en çok annelerin anlamlandırabileceğini anlatmışlardır. Herkesin barış mücadelesinde geriye düştüğü anlarda, Barış Annelerininin ısrarlı mücadele, barış ısrarlarına şahit olmak, tüm kesimler için umut kaynağı olmuştur.

Sinemanın önemli isimlerinden sanatçı Kadir İnanır toplumsal barış için kimsenin sesinin çıkmadığı dönemlerde dahi tüm baskılara ragmen korkusuzca barış talebini dile getirmekten imtina etmemiştir. Barış ve Müzakere sürecinde katkı göstermiş, aktif rol oynamıştır.  Gerek sanatçı kimliği ile, gerek entellektüel duruşu ile Türkiye toplumu içerisinde önemli bir figur olarak, barış vurgusunu her fırsatta dile getirmiş, ülke içerisindeki diğer aydınlara cesaret vermiş, herkeste ciddi bir farkındalık yaratmıştır. ‘’Çok büyük zorluklarla karşı karşıyayız ama tüm bu zorlukların üstesinden geleceğiz, Halkların kardeşliğine ve büyük barışa tüm kalbimle inanıyorum” diyerek geleceğe dair Barış ve kardeşlik için umudu yeşertmiş ve bunun için mücade çağrısı yapmıştır.

2020 yılı Barış, dostluk ve demokrasi ödülü sahipleri topraklarımızdaki barış ve demokrasi mücadelesi tarihi açısından son derece kıymetlidirler. Bu iradeye bağlı kalmamızı ve ayakta durmamızı; Barış anneleri gibi bu topraklarda, yaşamını bu mücadeleye adamış analarımıza ve bu coğrafyadan yükselen sese ülkenin diğer yakasından karşılık veren Kadir İnanır gibi sanatçılarımıza borçluyuz. Barış Anneleri ve Kadir İnanır’ın birlikte bu ödülü almaları barış ve dostluk ortamının tesisi adına oldukça olumlu bir portre ortaya koymaktadır.

Ödül törenimizde, Barış ve demokrasi  mücadelesinde ‘ben de varım’ diyen herkesi aramızda görmek istiyoruz. 

 

BARIŞ, DOSTLUK VE DEMOKRASİ ÖDÜLÜ JÜRİSİ

Tören yeri:Demir Otel/Diyarbakır

Tarih:7 Mart Cumartesi

Saat:14:00