Mardin Tabip Odası Ev Sahipliğinde Bölge Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı

Mardin Tabip Odası Ev Sahipliğinde Bölge Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği 11 Ocak’tan başlayarak Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan’a kadar sürecek ve “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” ilan edilen bu tarihte iş bırakma ile sona erecek olan eylem ve etkinlik takvimini 11 Ocak 2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuştu. 

Etkinliklerin devamı olan “Bölge Tabip Odaları Toplantıları: 7 Bölgede Hekimlerle Buluşuyoruz” Bölge Tabip Odaları toplantısı 26 Ocak 2020 Pazar günü Mardin’de yapıldı. 

Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak Odaları temsilcileri ile TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya’nın katıldığı toplantıya DiyarbakırTabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir, Genel Sekreteri Dr. Orhan İlim, Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Sinan Gülşen, Dr. Kasım Kanan, Dr. Elif Turan, Pratisyen Hekimler Komisyon'undan Dr. Fırat Akengin katıldı.

TTB Merkez Konseyi Genel Sereteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz 14  Mart Tıp Haftası’ eylem ve etkinlik takvimi paylaştı. ''Sağlık ortamındaki şiddete RAĞMEN, kışkırtılmış sağlık talebine RAĞMEN, nitelik kaybı yaşatılan tıp eğitimine ve uzmanlık eğitimine RAĞMEN, yetersiz koşullar ve donanım eksikliğine RAĞMEN, sevk zinciri olmamasına RAĞMEN, performans – ciro baskısına RAĞMEN, hukuksuz KHK’lar ve güvenlik soruşturması adı altında yaşanan keyfiliğe RAĞMEN, gelecek kaygısına RAĞMEN, bilim ve akıl dışı uygulamaların yaygınlaştırılmasına RAĞMEN, etik değerlerdeki erozyona RAĞMEN, emeklilikteki mağduriyetlere RAĞMEN, şehir hastaneleri adlı akıl tutulmasına RAĞMEN,  liyakatı yok sayan anlayışa RAĞMEN, idari baskılar ve yaşatılan mobinge RAĞMEN…  HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ!  Bu talebimizi yani şiddetsiz bir ortamda emeğimizin karşılığını alarak hekimlik yapmak istiyoruz talebimizi, 82 milyona ulaşılabilir, nitelikli, parasız ve güvenilir bir sağlık hizmetini sunmak istiyoruz talebimizi yinelemek istiyoruz. Bu yinelemeyi Türkiye’nin bütün  şehirlerinde ısrarla bütün sağlık kurumlarında talep etmeye devam edeceğiz. Bu taleplerimizi görünür kılmak için 14 Mart Haftamızın son gününde 15 Mart’ta Ankara’da ''Beyaz Miting'' ile sağlık çalışanlarıyla buluşarak hekimler olarak bu talebimizi bir kez daha ileteceğiz. Başta sağlıkta şiddet olmak üzere sağlıkta yaşanan sorunların çözümü̈ için adım atılmasını isteyeceğiz. Bu konuda adım atılmadığı durumda 17 Nisan’da, Dr. Ersin Arslan’ın öldürüldüğü, sağlıkta şiddetin simgesel günü olan ve kongremizde de ‘Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü̈ olarak ilan ettiğimiz 17 Nisan Günü tüm Türkiye’de sağlık emekçileri ve sağlık çalışanlarıyla ve halkımızın da katkısıyla greve çıkacağımızı ilan ediyoruz. Başta sağlıkta şiddet yasası olmak üzere, bu yasa tasarısının mecliste kabul edilmesi başta olmak üzere, onlarca madde içeren kamu spotlarıyla bunun duyurulması, yöneticilerin söylemi, dili, hekimleri aşağılayan, küçümseyen dili, kararlı, sonuç alıcı adımlar atılmasını bekliyoruz. Atılmadığı takdirde eylem programımızın yerine getirileceğini bir kez daha ifade ediyoruz. 15 Mart’ta Ankara’da büyük mitingimizi gerçekleştireceğiz”  dedi.

Toplantıda, sağlıkta şiddet, sağlık sistemindeki sorunlar, hekim yaşadığı sorunlar ve TTB’nin karar aldığı eylem ve etkinlik takvimi hakkında görüşler paylaşıldı.