ŞİDDETE ALIŞMAYACAĞIZ

Basına ve Kamuoyuna;

ŞİDDETE ALIŞMAYACAĞIZ!

Dün Diyarbakır Özel Genesis Hastanesi’nde çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Erdemoğlu ve tıbbi sekreter Arzu Özmen bir hasta yakınının demir sopalı saldırısına maruz kalmış ve darp edilmiştir. Poliklinik kapılarını kıran, hastaneyi savaş alanına çeviren, hekim ve çalışanlara küfür ederek ölümle tehdit eden hasta yakını, diğer hastaların da tedavilerini engelleyerek sağlık hizmetine engel olmuştur. Şikâyet üzerine gözaltına alınan saldırgan ayni gün savcılık tarafından karakoldan salıverilmiştir. Meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.  Saldırganların hiçbir şey olmamış gibi ayni gün serbest bırakılmasını kabul etmiyoruz.

Mevcut sağlık politikalarının yarattığı çarpıklıklar ve kışkırtılmış sağlık talebi, sağlık emekçileri ve hasta yakınlarını karşı karşıya getirmiştir. İktidarın bu sorunun üzerine gitmek yerine her fırsatta sağlık emekçilerini hedef göstermesi sağlıkta şiddeti arttırmıştır. Sağlık Bakanlığı, sağlık örgütlerinin ve sağlık emekçilerinin önerilerini kabul etmemiş, bugün geldiğimiz duruma zemin hazırlamıştır. Daha önce kaybettiğimiz sağlık emekçilerinden ve ülkenin her yerinden gelen beyaz kodlardan ders alınmamıştır. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Hastaneler, her an bir arkadaşımızı daha kaybedebileceğimiz bir kaos ortamına dönüşmüştür.

Kamu idaresi, bu kadar kısa sürede, bu denli sık yaralanmalara sebep olan saldırılara karşı sağlık emekçilerinin güvenliğini sağlamak adına yeterli, etkili ve caydırıcı önlemler almamıştır. Bu durum bizlerin can güvenliğini tehdit etmeye devam ederken sağlık hizmet sunumunu da sürdürülebilir olmaktan çıkarmıştır.

Hükümet, sağlıkta şiddete ilişkin taleplerimizi ciddiye almamaktadır. Aksine kamuoyunda oluşan bu talebi, madde 5 sürecinde olduğu gibi suiistimal etmektedir. Sağlıkta şiddeti, politik hedeflerini gerçekleştirmek için paravan olarak kullanmakta, palyatif çözümler ile bu ciddi talebi geçiştirmektedir.

Bu nedenle, daha önce de yaptığımız önerileri bir kez daha tekrarlıyoruz: Türk Tabipleri Birliği’nin defalarca dile getirdiği etkili bir Sağlıkta Şiddeti Önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasallaşması sağlanmalıdır. Çarpıtılmış sağlık anlayışıyla sağlık emekçisi ve hasta yakınlarını karşı karşıya getiren politikalardan vazgeçilmelidir. Sağlık kuruluşlarında çalışma arkadaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı, önleyici ve gerçekçi önlemler bir an önce hayata geçirilmelidir.

Toplumsal sorunlarda olduğu gibi sağlık alanında yaşanan sorunlarda da şiddetin yöntem olmayacağını biliyoruz. Başta dün saldırıya uğrayan arkadaşlarımıza ve tüm sağlık emekçilerine geçmiş olsun diyoruz. Önerilerimizin ve taleplerimizin takipçisi olacağımızı, bunun için mücadele edeceğimizi tekrarlıyoruz.

Saygılarımızla,

DİYARBAKIR TABİP ODASI