BARIŞ, DEMOKRASİ VE İYİ HEKİMLİK DEĞERLERİNİN SAVUNUCUSU DİYARBAKIR SEÇİLMİŞ BELEDİYE EŞBAŞKANI DR. SELÇUK MIZRAKLI SERBEST BIRAKILSIN

TTB  ve Diyarbakır Tabip Odası öncülüğünde; Emek, Meslek ve Demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla yarın görülecek olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Seçilmiş Eşbaşkanı Dr. Selçuk Mızraklı’nın davası öncesi Diyarbakır Tabip Odası'nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklmasına Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman ve merkez konseyi üyeleri, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, Saadet Partisi İstanbul Mv. Dr. Cihangir İslam, HDP Batman Mv. Dr. Nezdet İpekyüz, Diyarbakır Diş Hekimleri Odası,SES Diyarbakır Şubesi, DİSK, KESK Diyarbakır Şubesi bileşenleri yöneticileri,Diyarbakır Tabip Odası üye/aktivist hekimlerin katıldı. 

 

BASIN AÇIKLAMASI:

BARIŞ, DEMOKRASİ VE İYİ HEKİMLİK DEĞERLERİNİN SAVUCUSU DİYARBAKIR SEÇİLMİŞ BELEDİYE EŞBAŞKANI DR. SELÇUK MIZRAKLI SERBEST BIRAKILSIN!

Bilindiği gibi 31 Mart 2018 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrasında oy veren milyonlarca halkın iradesi yok sayılarak ezici bir çoğunlukla kazanılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu bölgedeki diğer bir çok belediyeye Kayyum atandı. Hukuksuz, antidemokratik ve keyfi bir şekilde görevden alınan, yerel seçimde kullanılan geçerli oyların %63 alarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı seçilen Dr. Adnan Selçuk Mızraklı 22 Ekim 2019’da tutuklandı.

Emek, Meslek ve Demokratik kitle örgütleri olarak yarın görülecek olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Seçilmiş Eşbaşkanı Dr. Selçuk Mızraklı’nın davasını takip etmek, yapılan bu hukuksuzluğu kabul etmediğimizi vurgulamak ve dayanışmamızı ifade etmek üzere buradayız.

Somut ve inandırıcı hiç bir gerekçe ortaya konulmadan yapılan keyfi tutuklamalar ve kayyum uygulamaları totaliter rejimlerde görülen seçme-seçilme hakkının gasp edilmesini  antidemokratik  buluyoruz. Toplumsal sağlığımızın ülkemizde ancak barış içerisinde bir arada yaşayacağımız demokratik bir ortamın oluşması ile gerçekleşebileceği bilinciyle tek adam rejimi uygulamalarına boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Türkiye’nin büyük ve etkili tabip odalarından biri olan Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı görevini 2008 - 2010 yılları arasında üstlenmiş olan Dr. Selçuk MIZRAKLI halen ( 2018-2020 dönemi ) Diyarbakır Tabip Odası Onur Kurulu üyesidir.

Dr. Mızraklı’nın yoksulluğa karşı ve toplumun sağlık hakkı mücadelesindeki katkılarının, demokrasi ve insan hakları alanında yürüttüğü mücadelenin en yakın tanıklarıyız.

Dr. Selçuk MIZRAKLI  başarılı bir hekim olmanın yanı sıra yaşadığı il olan Diyarbakır ve çevresindeki halkın sorunlarına çare olmak üzere tabip odası görevleri dışında, yoksullara yardım götürme amacıyla kurulmuş olan “Sarmaşık Derneği” başkanlığını ve yine bölgesinin eğitim açığını gidermek üzere kurulan Mezopotamya Vakfı Üniversitesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini başarıyla yerine getirmiştir.

Dr. Selçuk Mızraklı, Türk Tabipleri Birliği’nin önemli aktivistlerindendir. Tüm hekimlik yaşamı toplumun sağlık ve yaşam hakkı mücadelesi, iyi hekimlik değerlerinin savunusuyla geçmiştir. Aynı zamanda demokrasi, özgürlük ve barış savunusunu iyi hekimlik mücadelesiyle birleştirebilmiştir. Diyarbakır’da halkın sağlık sorunlarına sahip çıktığı, yoksullukla mücadele ettiği için halk tarafından çok iyi bilinmekte, tanınmakta ve sevilmektedir. Belediye ve milletvekili seçimlerinde aldığı oylar bunun somut göstergesidir. 

Yaşamı boyunca mesleki faaliyetlerin yanında,  iyi hekimlik değerlerinin, sağlık için barışçıl demokratik bir ortamın olmazsa olmaz olduğu bilinciyle Barış ve Demokrasi mücadelesi yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi seçilmiş Eşbaşkanı Dr. Selçuk Mızraklı’nın serbest bırakılması, serbest kaldıktan sonra da hekim duyarlılığı ile yerine getireceğinden kuşku duymadığımız Büyükşehir  Belediye Eşbaşkanlığı görevine iadesinin sağlanması ülkemiz demokrasisi ve adaleti için yaşamsal buluyoruz.  

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

DİYARBAKIR TABİP ODASI