Diyarbakır Tabip Odası, DÜTF Dekanı Prof.Dr. Cahfer Güloğlu’yu ziyaret etti

Diyarbakır Tabip Odası yönetim kurulu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cahfer Güloğlu’yu ziyaret etti. 

Diyarbakır TO başkanı Mehmet Şerif Demir ve Asistan Komisyonu Üyesi Mustafa Mesut Kaya tarafından gerçekleştirilen ziyarette Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı bölümünde yaşanan sorunlar ve asistan hekimlerin eğitim sorunları ele alındı. 

Uzmanlık Eğitimi Yönetmenliği uyarınca ‘eğitici yetersizliği’nden dolayı TUK’un Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı  için aldığı ‘eğitime geçici kapatma’ kararı, asistanların eğitim olanaklarının sağlanması için nakil  kararları çıkmasına rağmen ayrılışlarının yapılmamasının gerekçeleri ve bu kapsamda asistanlar tarafından kendileri yapıldığı ifade edilen  mobbing ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 
 
Diyarbakır tabip odası olarak asistan hekimlerin yaşadıkları sorunların takipçisi olmaya ve nitelikli tıp eğitimi talebini savunmaya devam edeceğiz.