EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ VE SAĞLIK HAKKI MÜCADELESİ YÜRÜTEN ARKADAŞLARIMIZ DERHAL SERBEST BIRAKILSIN

EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ VE SAĞLIK HAKKI MÜCADELESİ YÜRÜTEN ARKADAŞLARIMIZ DERHAL SERBEST BIRAKILSIN

 

Aralarında Mardin Tabip odası Başkanı Derya ETEM, Mardin Büro Emekçileri sendikası Şube Yöneticisi Mustafa BENLİ, Mardin Sağlık ve Sosyal Hizmet emekçileri sendikası eski Şube Yöneticisi Emel ORAN ve birçok siyasetçinin de bulunduğu 11 kişi Çarşamba sabahı erken saatlerde evleri ve işyerleri basılarak hukuksuzca gözaltına alınmışlardır.

Ev adresleri, çalıştıkları işyerleri belli olan, her gün onlarca hastayı tedavi eden arkadaşlarımızın ifadeye çağrılmak yerine evlerinden gözaltına alınma biçimi ülkedeki her gün katmerleşen antidemokratik adaletsiz uygulamaların son örneği olup aynı zamanda yaşadığımız hukuksuzlukların boyutunu da göstermektedir.

Haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan arkadaşlarımız yaşamları boyunca halkın sağlık hakkına sahip çıkmış, mesleki faaliyetlerinin yanında Barış ve Demokrasi mücadelesi sürdürmüşlerdir.

Mardin Tabip Odası Eş Başkanı Dr. Derya Etem ve diğer arkadaşlarımızın göz altına alınmalarıyla artık halkın seçtiği Belediye Eş Başkanlarından sonra sıranın hekimlerin seçtiği Oda Başkanlarına geldiğini görüyor ve ülkedeki demokrasisinin geldiği noktayı kaygıyla izliyoruz.

Her geçen gün baskıların arttığı, emeğe, emekçiye ve emek mücadelesine yönelik saldırıların yoğunlaştığı, savaş politikaların tırmandırıldığı, hukuk ve adaletin yok edildiği bu günlerde, akademisyenlerden meslek örgütü yöneticilerine, seçilmiş belediye eş başkanından en temel ifade ve gösteri hakkını kullanan vatandaşlara kadar herkes her an hedef haline gelebilmektedir.

Tüm baskılara rağmen şartlar ne olursa olsun emek mücadelesini, mesleki değerlerimizi ve toplumun barış ve demokrasi içinde sağlıklı yaşama hakkını savunmak en temel görevimizdir.

Tıpkı hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulan arkadaşlarımız mücadele ettiği gibi bizler de eşit, özgür, insanca ve barış içerisinde yaşayacağımız bir ülke ve dünyayı için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Emek, Demokrasi, Barış ve Sağlık hakkı mücadelesi yürüten göz altındaki arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın.

 

AMED EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU