Basın Açıklaması – Güvenlik Soruşturması

Değerli basın emekçileri,

Bugün burada, asistanlığını Dicle Üniversitesi’nde tamamlamış, başarılı bir şekilde uzmanlık sınavını geçmiş, Uzman Hekim unvanı almış 4 arkadaşımızın güvenlik soruşturması adı altında hukuksuz bir şekilde işsiz bırakılmasına, mesleklerinden uzak bırakılmalarına tepki göstermek için toplanmış bulunuyoruz.

Arkadaşlarımız asistanlık sürecini başarıyla tamamlamış, uzmanlık sınavlarını geçmiş ve devlet hizmet yükümlülüğü kurasına başvurmuşlardır.  Hali hazırda devlet kurumlarında-üniversite hastanesinde çalışan, herhangi bir davası ve soruşturması olmayan arkadaşlarımız, unvan değişikliği nedeniyle güvenlik soruşturmasına alınmıştır.  Güvenlik soruşturması neticesinde hiçbir dayanak gösterilmeden; keyfi , hukuksuz bir şekilde devlet memurluğuna uygun olmadıkları kararı alınmış ve arkadaşlarımızın devlet hizmet yükümlülüğü atamaları yapılmamıştır. Bu hukuksuzluktan dolayı, kura sonucunda  arkadaşlarımızın görevlendirildiği hastanelerde ilgili uzmanlık branşına hekim atanamamıştır. Arkadaşlarımıza teblİğ tarihinden itibaren 450 gün boyunca hekimlik yasağı konulmuştur.

OHAL döneminde Kanun Hükmünde Kararnameler ile başlayan güvencesizleştirme süreci bugün güvenlik soruşturmaları eliyle devam etmektedir. Güvencesizlik tehdidi altında, asistan hekimlere sendikasızlık, mobinge boyun eğme, haksızlıklara ses çıkarmama, meslek örgütünden uzak durma  gibi yollar gösterilmektedir.  Asistan hekimler dört veya beş sene içerisinde girecekleri bir soruşturma gösterilerek, asistanlık süresince sessiz bırakılmaya çalışılmaktadır. Son günlerde duyduğumuz intihar vakaları, asistanlık şartlarını dayanılmaz hale getiren bu durum ile doğrudan ilişkilidir.

Geçen sene ‘ sağlıkta şiddet yasası’ kisvesi altında, güvencesizliğin-hukuksuzluğun sürmesi için yapılan düzenleme ile, bugün red cevabı alan arkadaşlarımız, yeni mezunu oldukları uzmanlık branşından 450 gün boyunca uzak tutulacaktır.  Bu durum, sürekli tıp eğitimini sekteye uğratmaktadır.  Gerek hastanelerin boş bırakılması, gerekse yeni mezun arkadaşlarımızın meslekten uzak tutulması sağlık hizmet kalitesini düşürmektedir. Bu haliyle bu durum aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur.

Biz arkadaşlarımızın yanındayız, her birinin işe iade davalarının olumlu sonuçlanacağına da eminiz. Bu keyfiyetçiliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı her alanda sesimizi yükselteceğiz. Bu tehdit ile susmayacağız; asistan hekimlerin sorunlarını, sağlıkta dönüşümü, sağlık emek sömürüsünü anlatmaya devam edeceğiz.

Bir kez daha arkadaşlarımızın işe dönüşlerinin takipçisi olacağımızı belirtir, katılımınız için teşekkür ederiz.

DİYARBAKIR TABİP ODASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

DİYARBAKIR DİŞ HEKİMLERİ ODASI