Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri

Değerli Sağlık Emekçileri, Sevgili Meslektaşlarımız;

Bizler sağlığı bireysel bir durum değil, toplumsal yaşantının bir sonucu olarak ele alıyoruz. Sağlığın, hayatın öznesinin insan olduğu, doğaya ve insana rağmen üretimin ve ilişkilerin kurulmadığı, patriarkanın olmadığı, toplumun bireylerden oluştuğu bilgisiyle toplumsal gereksinimlerini önceleyen bütünlüklü bir yaklaşımla korunup geliştirilebileceğini biliyoruz. Sağlığın korunmasına yönelik tüm çabalara rağmen, hasta olunduğunda sağlık hizmetlerinin herkese eşit, gereksinimi olanı önceleyen, coğrafyanın engel olmadığı, anadilinde anlaşılabilir ve derdini anlatabilir olduğu, hapishanelerde özgürlüğü kısıtlanmışlara dek herkes için her açıdan ulaşılabilir, nitelikli ve parasız olmasını savunuyoruz. Savunmakla kalmayıp, “Herkese Eşit, Ücretsiz, Nitelikli, Ulaşılabilir ve Anadilinde” sağlık hizmetlerinin sunulması için yıllardır mücadele ediyoruz. Yürüttüğümüz mücadeleye ve sağlık alanında tıbbi olarak yaşanan devasa gelişmelere karşın, toplumun sağlık sorunlarının giderek arttığını gözlemliyoruz.

Dünyada ve ülkemizde sağlık hizmetlerine erişim başta olmak üzere yaşamın her alanında ve hizmet alımlarında eşitsizliklerin artarak devam ettiğini,  olanakların her yere dengeli bir biçimde götürülmediğini biliyoruz.

Sağlıkta eşitsizlikler, toplumun değişik kesimleri ve bireyler arasında temelde sınıfsal olmakla birlikte,  bölgesel, ekonomik, siyasal, inanç, cinsel yönelim, kültürel vb. farklılıklar temelinde ortaya çıkmakta ve yaşanmaktadır. Sağlıklı olma koşullarındaki eşitsizlikler, sağlık hizmetlerine erişimde de yaşanmakta ve tek tek bireylerin sağlığı bozulmakta sonuç olarak toplumsal sağlık düzeylerindeki eşitsizlikler birbirinden farklı biçim ve renklerde görünür olmaktadır: Kimi zaman doğum kanamasına, tetanoza bağlı anne ölümleri, kimi zaman ishal, kızamık ve zatüreden kaynaklanan bebek ölümleri olarak. Bu nedenle sağlıkta eşitsizlikleri azaltmak/ortadan kaldırmak aynı zamanda etik bir zorunluluktur. Eşitsizlikleri belirlemek, azaltmak ve ortadan kaldırmak için mücadele etmek kolektif bir yaklaşım ve bütünlüklü bir mücadele gerektirir.

Bu saptamalardan yola çıkarak, Diyarbakır Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği yayın organı Toplum ve Hekim Dergisi ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi olarak hekimlik yaşamı boyunca emek, barış, demokrasi, eşitlik ve halkların sağlık hakkı için mücadele eden Dr. İlhan Diken’i anmak üzere, ana konusu ‘Sağlıkta Bölgesel Eşitsizlikler’ olarak belirlenen bir etkinlik düzenleme kararı aldık. Gelecek yıllarda da sürdürmeyi amaçladığımız ‘’Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri’’ olarak planladığımız etkinliğin ilkini, 02-03 Kasım 2019 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştireceğiz.

Sağlık alanında yaşanan bölgesel eşitsizliklerin neler olduğunu nedenleri ile birlikte ortaya koymak, yapılabilecekleri birlikte konuşmak ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için çözüm önerilerini, mücadele yöntemlerini birlikte tartışmak, aynı zamanda Diyarbakır’ın tarihi ve doğal güzelliklerini paylaşmak üzere, ‘’Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri’’ne davet ediyoruz.

Diyarbakır’da görüşmek dileğiyle.

Düzenleme Kurulu adına

Dr. Mehmet Şerif Demir

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı 

Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri

 Sağlıkta Bölgesel Eşitsizlikler

 

Program:

 

2 Kasım 2019 Cumartesi

09:30-10:15 Kayıt

 10:15-10:30 Açılış

10:30-11:30 Konferans: Eşitlik

Prof. Dr. Alaeddin Şenel       

11:45-13:45 Panel: Bölgede Sağlık Alanındaki Eşitsizlikler

Yürütücü: Prof. Dr. Ali Ceylan

Sağlıkta Bölgesel ve Bölge İçi Eşitsizlikler: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu

Kadın Emeği ve Kadın Sağlığı: Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış

İşçi Sağlığı: Dr. Nevroz Gürceğiz

Bağışıklamada Eşitsizlikler: Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak

13:45-14:45 Öğlen Yemeği

14:45-16:15 Panel: Göç ve Sağlık

Yürütücü: Prof. Dr. Funda Obuz

Dr. Deniz Mardin

Dr. Evin Bahar Dündar

Dr. Serdar Küni

3 Kasım 2019 Pazar

09:30-10:30 Panel: Anadil ve Sağlık

Yürütücü: Dr. Şemsettin Koç

Dr Adem Avcıkıran

Dr. Erdal Sayyiğit

10:30-10:45 Ara

10:45-12:00 Panel: Bölge Belediyeleri ve Sağlık

Yürütücü: Dr. Cegerğun Polat

 Dr. Adnan Selçuk Mızraklı

Av. Kezban Yılmaz

12:00-12:30 Ara

12:30-13:00 Toplantının Değerlendirilmesi ve Gelecek Yıl İçin Öneriler