Ziyaretler

Olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere 27-28 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’da bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Diyarbakır Tabip Odası, kentte bir dizi temas ve etkinlik gerçekleştirdi.

İlk olarak 27 Eylül 2019 tarihinde TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya ve Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir’den oluşan heyet Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Sait Avar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Diyarbakır’da sağlık alanında yaşanan sorunların dile getirildiği görüşmede, hekim ve sağlık çalışanlarının sorunları ile aile hekimlerinin sözleşme feshi konusu ele alındı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahfer Güloğlu bir görüşme gerçekleştiren TTB Heyeti, ardından Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ile biraraya geldi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya ile Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir’in katıldığı görüşmelerde, tıp fakültesinin kadro, eğitim ve sağlık hizmeti verilmesinde yaşanan sorunları ele alındı.