Demokrasi ve seçilmişlere saygı ülkede “sağlık” göstergesidir!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 27-28 Eylül 2019 tarihinde olağan toplantısını Diyarbakır’da yaptı.

TTB Merkez Konseyi ve DTO yönetimi, 28 Eylül 2019 Pazar günü öğlen arası 2008-2010 dönemi Diyarbakır Tabip Odası Başkanı ve Diyarbakır’ın seçilmiş Belediye Eşbaşkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı ile Diyarbakır Tabip Odası’nda bir araya geldi. Heyet daha sonra Mızraklı’nın katılımıyla Diyarbakır Tabip Odası’nda bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, milyonlarca insanın oyunu, kararını yok sayan kayyum atamasının demokrasiyi öldüreceğine dikkat çekilerek, “Demokrasi ve seçilmişlere saygı, ülkede ‘sağlık’ göstergesidir” denildi.

Açıklamayı okuyan Adıyaman, “Demokrasiye saygı göstermenin kriteri, hangi şehre ve hangi şehrin yurttaşlarının seçim iradesine karşı yapıldığına göre değişim gösteremez. Türk Tabipleri Birliği,  ülkemizin her döneminde, kime karşı yapıldığından, kimin çıkarına ya da zararına  olduğundan bağımsız olarak demokrasi dışı uygulamalara karşı durmuş bir örgüttür. Seçime saygı yoksa demokrasi de yok demektir. Ülkeyi yönetenleri demokratik olmayan  bu uygulamadan vazgeçmeye ve halk iradesine saygı göstermeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Basın toplantısının ardından TTB Merkez Konseyi, olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Basın açıklaması için tıklayınız.

 

 

 

Dr. İlhan Diken’e saygı  

TTB Merkez Konseyi ve Diyarbakır Tabip Odası, 28 Eylül 2019 Pazar günü de, 2014 yılında aramızdan ayrılan, 1999-2000 Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2004 Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreterliği, 2004-2006 Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı, 2008-2010 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyeliği,  2010-2014 Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği yapmış Dr. İlhan Diken’in Yeniköy Mezarlığı’ndaki mezarını ziyaret etti. Ziyarete, TTB ve Diyarbakır Tabip Odası Heyetinin yanı sıra Diken’in ailesinden temsilciler de katıldı. DTO Başkanı Mehmet Şerif Demir, “Sevgili Dr. İlhan Diken’in isminin bir caddeye verilmesi gerekçe gösterilerek DBB’ye kayyum atamasının nedenlerinden biri olarak gösterilmesini kabül etmiyoruz ve kınıyoruz. Dr. İlhan Diken bu yaşam tarzı ve mücadelesi ile Diyarbakır halkının gönlünde taht kurmuştur. Yaşamı boyunca iyi hekimlik değerleri, emek, barış, demokrasi, insan hakları ve halkın sağlık hakkı için mücadele yürüten TTB Merkez Konsey Üyeliği ve Diyarbakır Tabipler Odası başkanlığını yapmış Dr. İlhan Diken’e tekrardan sahip çıkmak için buradayız. İlhan Diken’in ve mücadelesinin hiçleştirilmesi, kriminalize, terörize edilmesini kabul etmediğimizi her defasında dile getirdik. Bugün tekrardan dile getiriyoruz” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman ise, İlhan Diken isminin caddeye verilmesine izin vermeyen valilik kararının kendilerini öfkelendirdiğini ifade ederek, şunları söyledi: “İlhan Diken’in kriminalize edilmesine kesinlikle karşıyız, isyan ediyoruz, kabul etmiyoruz, reddediyoruz. İlhan Diken Diyarbakır Tabipler Odası’dır, Diyarbakır’dır, TTB’dir. Her zaman sevgiyle anacağız.”

Konuşmaların ardından TTB Merkez Konseyi üyeleri, Dr. İlhan Diken’in mezarına karanfil bıraktı.

TTB Merkez Konseyi üyeleri ve Diyarbakır Tabip Odası, aynı gün Diyarbakır’ın seçilmiş Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı ile dayanışmak ve destek vermek amacıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne gitti.