Artan Aşı Reddi ve Güncel Tehlike: KIZAMIK

Bilindiği gibi Aşılar, aşıyla önlenebilir hastalıklar ve buna bağlı ölümlerin düşmesine katkı sağlayan en önemli halk sağlığı başarılarından biri olmuştur. Sunulan sağlık hizmetlerinden bağımsız olarak bebek ölümlerinde yaşanan dramatik azalma, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede önemli araçlardan bir tanesi olan aşıların etkin ve yaygın kullanılması sayesinde gerçekleşmiştir. Günümüzde Aşılar sayesinde Bebekler ve Çocuklar daha az ölmekte, daha uzun yaşamaktadırlar.
Dünyada bir çok faktörün etkisi ile (Aşı reddi, Savaşlar, Göç vb.) kızamık vaka sayıları son yıllarda %300 oranında artış göstermiştir. Bu faktörün en büyük ve en önemli nedeni aşılanma oranlarının düşmesidir.
Halk sağlığının en etkili silahlarından olan aşılar denenmiş, çok güvenilir ürünler olmakla birlikte toplumda bazı kesim ve kişilerce güvenliliği ve gerekliliği sorgulanır olmuştur. Günümüzde geçmişten farklı olarak aşı karşıtı fikirler hızlı bir şekilde medya ve özellikle internet yoluyla sosyal medya üzerinden yayılma imkânı bulmaktadır. Aşı karşıtlığının toplumda yaygınlaşması olasılığı aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmada aşılama programlarının başarısına karşı bir tehdit oluşturmaktadır.
Turkiye’de aileler arasında Aşı reddinde artışlar yaşanmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak Dünya ya paralel biçimde Türkiye de de kızamık vakalarında görülme sıklığı giderek artmaktadır. Bilindiği gibi Kızamık oldukça bulaşıcı viral bir hastalıktır. Özellikle aşısı olmayan ya da yeterli bağışıklık düzeyi gelişmeyen kişilerde görülmektedir. Aşı oranlarının yeterli olmaması ya da aşı etkinliğinin düşük olması halinde hastalığa duyarlı bir grup birikmesi ve salgınların ortaya çıkması olasıdır.
Sonuç olarak aşı karşıtlığının bir sonucu olarak Aşı reddi, etkisi gün geçtikçe artan bir halk sağlığı sorunudur. Bir çok faktörün sonucu ile ortaya çıkan ve gelişen bir halk sağlığı sorunu olarak artan aşı reddi ve güncel tehlike Kızamık konusunda daha fazla tartışmaya ihtiyaç vardır.
Aşı reddi neden önemli ve güncel tehlike Kızamık vakalarındaki artışa etkisi ne? Aşı reddine ilişkin ‘bilimsel’ temelde sunulan argümanlar doğru mu? Aşı reddine ilişkin nasıl bir strateji yürütülmeli?
Tüm bu başlıklarda birlikte tartışmak, toplumsal sağlığı tehdit eden Aşı reddine birlikte çözüm üretmek üzere ilgi duyan meslektaşlarımızı 30 Mayıs Perşembe Saat 17:30’da sizleri Dr. Gezo ISSI BOZKURT’un katılımı ile gerçekleştireceğimiz toplantıya bekliyoruz.