Basına ve Kamuoyuna

90 cezaevinde 3044 mahpus ve cezaevi dışında 18 kişinin katılımı ile devam eden açlık grevi eylemi sonlandırılmıştır. Açlık grevi yapanların kaybettikleri besinlerin yerine konması ve normal beslemeye geçiş belli kuralları gerektirmektedir. Uzun süre aç kalmış olanların yeniden beslenmeye geçiş süreçleri özenli bir yaklaşım gerektirmektedir. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından bu yaklaşım ve yeniden beslenmeye geçişin gerektirdiği özellikleri içeren algoritma gerekli hazırlıkların yapılması için Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cezaevi Müdürlükleri ve İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmiş olup, tabip odaları aracılığı ile hekimlere iletilmiştir.
Şu aşamada cezaevleri dışında açlık grevi eylemini sürdüren eylemciler (Batman, Mardin, Urfa)  Diyarbakır merkezli olarak özel hastanelere başvurmaktadır. Eyleminin 200. Gününde olan Leyla Güven de dahil olmak üzere eylemde olan milletvekilleri ve diğer eylemcilerin büyük kısmı hastanelere yatırılmıştır. Cezaevlerinden hastanelere açlık grevindeki mahpus eylemcilerin nakli de başlamış bulunmaktadır.
Kalp ve tansiyon sorunlarını içeren tıbbi nedenlerden dolayı milletvekilleri Leyla Güven ve Tayyip Temel yoğun bakım ünitesinde gözlem altına alınmıştır. Dışardaki eylemcilerin ilk kontroller için tetkikler başlatılmıştır. Tedavi algoritmalarına uygun destek tedavileri hastaneye başvuran eylemciler için başlatılmıştır.
Tüm bu tedavi süreçlerini tıbbı, hukuki ve insan hakları açısından takip etmek üzere; Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Diyarbakır Şubesi ve Özgürlük için Hukukçular derneğini içeren kriz masası oluşturulmuştur. Sonraki bilgilendirmeler kriz masasının toplandığı Diyarbakır Barosu Salonunda yapılacaktır. Yarın (27 Mayıs 2019 pazartesi) saat 12,00 de tüm bu süreçlere dair toparlanan bilgileri paylaşmak üzere bu kurumların katılımı ile Diyarbakır Barosunda basın açıklaması yapılacaktır.
Umudumuz ve beklentimiz açlık grevi eylemcisi olan tüm mahpusların yeniden beslenmeye geçiş süreçlerinin Türkiye genelinde eksiksiz ve sorunsuz şekilde tamamlanmasıdır.

Saygılarımızla…

Açlık Grevlerinin Takip ve İzlem Heyeti